Logistikpartner i Stockholm

För att få korta frakter inom en ort för distribution av dagligvaror eller för sällanköpshandeln att fungera krävs logistisk organisation. System och tjänster för bokning och planering av körningar är komplexa samtidigt som de är tidskritiska. Det finns några stora aktörer i branschen men det är de mindre logistikpartners som oljar upp fraktsektorn.

I samband med avregleringar av posten kom nya, internationella och nationella aktörer in på marknaden och verkade som friska fläktar. Men snabba förändringar i en marknad är inte smärtfri och nya problem uppstod.

För e-handelns är logistik en av de avgörande faktorerna till framgång och framför allt lönsamhet. E-handlare utan smidig, optimerad lagerhantering och logistik är dömda att utkonkurreras. Logistik i Stockholm, med ledaren Bonver Logistics AB visar hur en liten aktör kan växa fram genom närhet till kunder och förståelse för de specifika problem som finns i en storstadsregion.

En rekommendation till aktörer inom e-handel, dagligvaru- eller sällanvaruhandeln är att noggrant analysera söka bland de mellanstora logistikpartners och jämföra mot de stora traditionella aktörerna. Vilka unika tjänster erbjuds? Vad är det viktigaste för vår verksamhet (kylfrakt, snabbhet, säkerhet)? Hur tillvägagående är logistikföretaget gentemot våra specifika krav?

Lämna en kommentar