Avfallshantering

Vi är väldigt miljömedvetna och utgår alltid från att utföra vårt arbete på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi har en fenomenal anläggning där vi hanterar och tar emot avfall från byggen såsom fenomenala maskiner som noggrant sorterar avfallet för att hålla en så bra fraktion som möjligt av brännbart och skrot till exempel. Vi återvinner på följande sätt: Vi har ett par lastbilar som vi fyller med skrot. Sedan sorterar och återvinner vi allt möjligt avfall på vår station.

Vid vissa tillfällen, speciellt renovering och ombyggnation av badrum och kök i Stockholms innerstad är våra lastbilar för stora. I uppdrag som innebär big bag hämtning tar vi hjälp av Stockholms Byggavfall där deras lätta lastbilar är mer framkomliga. De hjälper oss att hantera avfallet så att vi kan fokusera extra mycket på våra kunders beroenden.